Mbledhja nr.10 – 02.03.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 10-të për më datë 02.03.2017 (e enjte), me fillim në ora 14:30.

 RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 9-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 27.02.2017.

2. Propozim për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv.

3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për emetim televiziv.

4. Propozim-vendim për heqjen e lejes për emetim të radios.

5. Propozim-vendime për furnizime publike: preparate higjienike.

6. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility