Mbledhja nr.11 – 07.03.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 11-të për më datë 07.03.2016 (e hënë), me fillim në ora 15:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 11-të për më datë 07.03.2016 (e hënë), me fillim në ora 15:00

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 10-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 29.02.2016.
  2. Propozime për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv.
  3. Propozim-vendim për heqjen e lejes për emitim të radios.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility