Mbledhja nr.12 – 08.03.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 12-të për më datë 08.03.2017 (e mërkurë), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 12-të për më datë 08.03.2017 (e mërkurë), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 11-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 06.03.2017.

2. Propozim-vendim për ndarjen e lejes për emetim televiziv përmes RRPKE që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar, në nivel rajonal.

3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për emetim të radios.

4. Propozim për ndërprerjen e procedurës për konstatimin e ekzistimit të koncentrimit të palejuar mediatik.

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility