Mbledhja nr.13 – 21.03.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 13-të për më datë 21.03.2016 (e hënë), me fillim në ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 13-të për më datë 21.03.2016 (e hënë), me fillim në ora 12:00

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 12-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 15.03.2016.

2. Propozim-vendim për shlyerjen e borxhit të SHTR PINK MAK SHPKNJP Shkup dhe Propozim-vendim për autorizimin e drejtorit të Agjencisë për nënshkrimin e marrëveshjes për heqje dorë nga kërkesa për kompensim me SHPTSH MULTIKOM BALKAN import-eksport SHPK Kërçovë, me Propozim-kontratë.

3. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR Street FM SHPK Shkup.

4. Propozim-vendim për pagesën e mjeteve për kofinancim nacional të projektit të ASHMAA nga IPA TAIB 2011.

5. Propozim-vendim për pagesën e anëtarësisë vjetore në EPRA.

6. Propozim-vendim për furnizim publik:mirëmbajtje të modulit shtesë “Sistemi i regjistrit elektronik të rrjeteve publike të komunikimit”

7. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility