Mbledhja nr.15 – 06.04.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 15-të për më datë 06.04.2016 (e mërkurë), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 15-të për më datë 06.04.2016 (e mërkurë), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i mbledhjes së 13-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 29.03.2016.

2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 14-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe adiovizuele, të mbajtur më 29.03.2016.

3. Informatë lidhur me Kërkesën e dorëzuar për shpalljen e konkursit publik për ndarje të lejes për emetim televiziv në nivel shtetëror përmes multipleksit digjital terrestrial.

4. Propozim-vendim për kryerjen e vlerësimit gjësendit të tundshëm të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility