Mbledhja nr.16 – 12.04.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 16-të për me datë 12.04.2017 (e mërkurë), me fillim në ora 13:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 16-të për me datë 12.04.2017 (e mërkurë), me fillim në ora 13:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 15-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 28.03.2017.

2. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për dhënien e 1 (një) leje për emetim televiziv të shërbimit programor, të formatit të përgjithshëm, me të gjitha tre funksionet mediatike, në nivel shtetëror.

3. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për dhënien e 1 (një) leje për emetim televiziv të shërbimit programor, me format të përgjithshëm, kryesisht arsimor, në nivel shtetëror.

4. Shqyrtimi i raporteve tremujore të punës së Agjencisë për periudhën nga data 01.01.2017 e deri më 31.03.2017.

5. Propozim-vendim për furnizim publik: Larjen e veturave zyrtare të Agjencisë.

6. Propozim-vendim për furnizim publik: Mirëmbajtja e “Sistemit të regjistrit elektronik të rrjeteve publike komunikuese”.

7. Propozim-vendim për furnizim publik: Mirëmbajta e higjienës në hapësirat zyrtare të Agjencisë.

8. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility