Mbledhja nr.19 – 20.05.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 19 për më datë 20.05.2016 (e premte), me fillim në ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 19 për më datë 20.05.2016 (e premte), me fillim në ora 11:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 18 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 09.05.2016.

2. Propozim për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv.

3. Propozim-konkluzioni për ndërprerjen e procedurës për konstatimin e ekzistimit të koncentrimit të palejuar mediatik.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility