Mbledhja nr. 2 – 14.01.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e parë e cakton për më datë 14.01.2016 (e enjte), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e parë e cakton për më datë 14.01.2016 (e enjte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-Procesverbalit nga vazhdimi i parë i mbledhjes së 42-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 05.01.2016.

2. Miratimi i Propozim-Procesverbalit nga mbledhja e parë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 05.01.2016.

3. Propozim-vendim për realizimin e procedurës së furnizimit publik:Furnizimi me ITK pajisje – kompjuterë.

4. Propozim-vendim për realizimin e procedurës së furnizimit publik:Të dhënat për fushëveprimin e radiostacioneve dhe për shikueshmërinë e stacioneve televizive.

5. Propozim-vendim për realizimin e procedurës së furnizimit publik:Transferimi i të dhënave nga lokacionet e largëta.

6. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility