Mbledhja nr.20 – 30.05.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 20-të për më datë 30.05.2015 (e hënë), me fillim në ora 13.00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 20-të për më datë 30.05.2015 (e hënë), me fillim në ora 13.00

 RENDI I DITËS

 1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i mbledhjes së 18-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 20.05.2016.

 2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 19-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 20.05.2016.

 3. Propozim-përgjigje në lidhje me mendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Raportin vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015 si dhe Programi për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016.

 4. Propozim-vendim për rebalanc të Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016.

 5. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Planit vjetor për furnizime publike gjatë vitit 2016, të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

 6. Propozim-vendim për blerje në sasi të vogla, për nevojat e Agjencisë.

 7. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility