Mbledhja nr. 21 – 06.06.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 21 për më datë 06.06.2016 (e hënë), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 21 për më datë 06.06.2016 (e hënë), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 20 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. të mbajtur më 30.05.2016.

2. Propozim-rregullore për përcaktimin e lokacioneve deri te të cilat operatorët e rrjeteve publike të komunikimit elektronik që ritransmetojnë shërbime programore si dhe ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë, janë të obliguar që të dërgojnë sinjalin e tyre.

3. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore SHTR STREET FM SHPKNJP Shkup.

4. Propozim-vendim për furnizim publik: Përpilimin e studimit për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes (nga hulumtimi i realizuar i mendimit të publikut).

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility