Mbledhja nr. 23 – 06.07.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 23-të e cakton më datë 06.07.2015 (e hënë), me fillin në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 23-të e cakton më datë 06.07.2015 (e hënë), me fillin në ora 14:00

Rendi i ditës

 1. Miratimi i Procesverbalit nga pjesa e parë e mbledhjes së 21-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 26.05.2015.

2. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 22-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 26.05.2015.

3. Propozim-Vendim për blerjen e galanterisë sanitare, për nevojat e Agjencisë.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility