Mbledhja nr.28 – 11.08.2017 – drejtëpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 28-të për më datë 11.08.2017 (e premte), me fillim në ora 12:30

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 27-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 04.08.2017.

2. Propozim për miratimin e aktit juridik në lidhje me mungesën e paarsyeshme nga puna, gjatë tri ditëve të njëpasnjëshme nga ana e një të punësuari në Shërbmin profesional të Agjencisë.

3. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility