Mbledhja nr. 29 – 17.09.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 29-të e cakton më datë 17.09.2015 (e enjte), me fillin në ora 14:00


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 29-të e cakton më datë 17.09.2015 (e enjte), me fillin në ora 14:00

Rendi i ditës

 1. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 28-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 10.09.2015

2. Propozim-Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv të shërbimit programore përmes RPKE që nuk përdor resurse të kufizuara, në nivel shtetëror.

3. Propozim-Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv të shërbimit programore përmes RPKE që nuk përdor resurse të kufizuara, në nivel rajonal.

4. Propozim-Vendim për fshirje nga evidenca e kontabilitetit të SHPQSH “ERA KOMPANI” SHPK Shkup.

5. Propozim-Vendim për nevojë të furnizimit publik:ISO Certifikim.

6. Propozim-Vendim për nevojë të furnizimit publik:Përpilimi i studimit (përmes realizimit të hulumtimit të mendimit publik).

7. Propozim-Vendim për nevojë të furnizimit publik:Veshje dhe mbathje zyrtare.

8. Propozim-Vendim për nevojë të furnizimit publik:Kontroll sistematik për të punësuarit e Agjencisë.

9. Propozim-Vendim për blerjen e tabelës përçuese shpërndarëse me pajisje.

10. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility