Mbledhja nr. 3 – 22.01.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e tretë e cakton për më datë 22.01.2016 (e premte), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e tretë e cakton për më datë 22.01.2016 (e premte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-Procesverbalit nga mbledhja e 02-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 14.01.2016.

2. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR TELEVIZIJA PLUS nga Kumanova.

3. Propozim-vendim për pagesën e parakohshme të një pjesë të kredisë dedikuar për ndërtimin e objektit zyrtar të Agjencisë.

4. Propozim-vendim për realizimin e procedurës së furnizimit publik:Mirëmbajtje dhe servisim të kompjuterëve dhe pajisjes së rrjetit aktiv.

5. Propozim-vendim për realizimin e procedurës së furnizimit publik:Mirëmbajte dhe servisim të aparateve të fotokopjimit, faksit dhe printerëve.

6. Propozim-vendim për realizimin e procedurës së furnizimit publik:Tonerë për printer dhe aparatet e kopjimit

7. Propozim-vendim për realizimin e procedurës së furnizimit publik:Bileta aeroplani

8. Propozim-vendim për realizimin e procedurës së furnizimit publik:Shërbime të revizionit.

9. Propozim-vendim për realizimin e procedurës së furnizimit publik:Printerë multifunksional.

10. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility