Mbledhja nr. 33 – 19.10.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e saj të 33-të më datë 21.10.2015 (e mërkurë), me fillim në ora 15:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e saj të 33-të më datë 21.10.2015 (e mërkurë), me fillim në ora 15:00.

 RENDI I DITËS

 1. Miratimi i Propozim – Procesverbalit nga mbledhja e 32-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 16.10.2015.

2. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR G-TV TELEVIZIJA SHPKNJP Gostivar.

3. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR B-97 SHPKNJP Manastir.

4. Propozim për shfuqizimin e Vendimit UP1 nr. 02-672 nga data 17.04.2015.

5. Propozim-vendim për shfuqizimin e procedurës për furnizim publik, Shpallja nr. 28/2015.

6. Propozim për plotësimin dhe ndryshimin e Planit vjetor për furnizime publike në vitin 2015, të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (teksti i spastruar) nr. 05-5402/1 nga data 11.09.2015.

7. Propozim-vendim për furnizim publik:blerjen e kafematëve, me material shpenzues.

8. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility