Mbledhja nr.33 – 27.09.2017 – drejtëpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 33-të për më datë 27.09.2017 (e mërkur), me fillim në ora 15:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 32-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 22.09.2017.

2. Propozim-vendim për furnizim publik: Analiza e çështjeve gjinore dhe mënyrës së prezantimit të grave dhe burrave në programet e radiodifuzerëve.

2. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility