Mbledhja nr. 35 – 11.11.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 35-të për më datë 11.11.2015 (e mërkurë), me fillim në ora 15:30…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 35-të për më datë 11.11.2015 (e mërkurë), me fillim në ora 15:30.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 34-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 06.11.2015.

2. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit Telekanal A1 SHPKNJP Strumicë.

3. Propozim-konkluzion për kërkesë për interpretim autentik të nenit 39 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

4. Propozim-vendim për nënshkrimin e Aneksit nr. 3 dhe Aneksit nr. 4 të Marrëveshjes për ndërtimin e objektit administrativ “Pallati Panko Brashnarov”.

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility