Mbledhja nr.39 – 21.11.2017 – drejtëpërdrejt në YouTube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 39-të për më datë 21.11.2017 (e martë) me fillim në ora 12:30.

 RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 38-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 13.11.2017.
  2. Drafti i planit vjetor për realizim të mbikëqyrjes programore për vitin 2008.
  3. Drafti i planit vjetor për realizimin e mbikëqyrjes administrative për vitin 2018.
  4. Drafti i programit të punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2018 (me Draftin e programit të aktiviteteve të planifikuara dhe Draftin e planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2018).
  5. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të TV Alsat-M nga Shkupi.
  6. Informatë lidhur me pamundësinë e realizimit të programit të Radios Universitare “Student FM 92,9”.
  7. Propozim për dhënien e lejes për nënshkrimin e Marrëveshjes për prishjen e Kontratës për punësim me anekse dhe miratimin e Aktvendimit për pushim të vlefshmërisë së Marrëveshjes së punësimit me anekse, me propozim – marrëveshje dhe propozim-aktvendim.
  8. Propozim-vendim për furnizim publik: Përgaditjen e sportit për Radio dhe TV kundër seksizmit në mediume.
  9. Propozim-vendim për lerje të veshjes për bashkëpuntor të jashtëm – shofer.
  10. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility