Mbledhja nr. 4 – 02.02.2017 – drejtpërdrejtë në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 4-të për më datë 02.02.2017 (e enjte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbali nga mbledhja e 3-të e Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 25.02.2017.

2. Propozim-vendim për furnizim publik – mallin: Kompjuter për monitorimin e zgjedhjeve.

3. Propozim-vendim për furnizim publik – shërbime: Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility