Mbledhja nr.43 – 28.12.2017 – drejtpërdrejt në Youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 43-të për më datë 28.12.2017 (e enjte) me fillim në ora 13:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 42-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 21.12.2017.
  2. Propozim-plani vjetor i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për furnizimet publike në vitin 2018.
  3. Propozim-vendimi për angazhimin e shërbimeve të avokacisë nga një shoqëri/zyre avokacie për vitin 2018.
  4. Propozim-vendim për parapagesë të “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” për vitin 2018, në formë të shtypur.
  5. Propozim-rregullorja për mbrojtje nga zjarret dhe eksplozionet në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility