Mbledhja nr. 6 më 3.3.2011

Mbledhja e 6-të e KRD do të mbahet më 04.03.2011, nga ora 10:00, me këtë rend dite dhe këtë procesverbal.Accessibility

Accessibility