Mbledhja nr.7 – 16.02.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 7-të për më datë 16.02.2017 (e enjte), me fillim në ora 14:15….


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 7-të për më datë 16.02.2017 (e enjte), me fillim në ora 14:15.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 6-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 13.02.2017.

2. Propozime për inicimin e procedurave për heqjen e lejeve për emetim televiziv.

3. Propozim për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim të radios ndaj SHTR BI-KI-AL SHPKNJP Manastir.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility