Mbledhja nr.8 – 23.02.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e tetë e cakton për më datë 23.02.2016 (e marte), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e tetë e cakton për më datë 23.02.2016 (e marte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e shtatë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 16.02.2016.

2. Propozime për ndërprerjen e procedurave për heqjen e lejeve për emetim të radios dhe televizionit.

3. Propozime për inicimin e procedurave për heqjen e lejeve për emetim të radios dhe televizionit.

4. Propozim-plani për plotësimin e Planit për krijimin e sistemit të masave teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

5. Propozim-vendim për zbatimin e procedurës së furnizimit publik: Blerja e kabllove dhe pajisjes elektrike.

6. Propozim-vendim për zbatimin e procedurës së furnizimit publik: Pije dhe shërbime për kuzhinë.

7. Propozim-vendim për zbatimin e procedurës së furnizimit publik: Materiale për zyra.

8. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility