Mbledhja nr.8 – 23.02.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 8-të për më datë 23.02.2017 (e enjte), me fillim në ora 14:15…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 8-të për më datë 23.02.2017 (e enjte), me fillim në ora 14:15.

 RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 7-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 16.02.2017.

2. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për emetim të radios së SHTR B-97 SHPKNJP Manastir.

3. Propozim për ndërprerjen e procedurave të iniciuara për heqjen e lejes për emetim të radios.

4. Propozim për miratimin e vendimeve për heqjen e lejeve për emetim të radios dhe televizionit.

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility