Mbledhja nr.9 – 26.02.2016

Agjencia për sherbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e nëntë e cakton për më datë 26.02.2016 (e premte), me fillim në ora 13:30…


Agjencia për sherbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e nëntë e cakton për më datë 26.02.2016 (e premte), me fillim në ora 13:30.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e tetë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 23.02.2016.

2. Propozime për ndërprerjen e procedurave të iniciuara për heqjen e lejeve për emetim të radios dhe televizionit.

3. Raporti për llogarinë përmbyllëse për vitin 2015 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

4. Informata për plotësimin e Listës për regjistrim të mjeteve themelore të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015.

5. Propozim-rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e lokacioneve për marrjen e sinjaleve të operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë.

6. Propozim-vendim për zbatimin e procedurës së furnizimit publik: Mjete për IKT

7. Propozim-vendim për zbatimin e procedurës së furnizimit publik: Larjen e automjeteve zyrtare të Agjencisë.

8. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility