Mbledhja nr.9 – 27.02.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 9-të për më datë 27.02.2017 (e hënë), me fillim në ora 13:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 8-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 23.02.2017.

2. Propozim-vendim për miratimin e Llogarisë vjetore të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016.

3. Propozim-vendim për heqjen e lejeve për emetim të radios dhe televizionit.

4. Propozim – vendim për ndarjen e lejes për emetim televiziv, përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara, në nivel shtetëror.

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility