Procedura të përfunduara gjatë vitit 2014

Mirëmbajtje dhe servisim të objektit ndërtimor(me intervenime të vogla, të llogaritura për ndryshimin e konkstruksionit të tavanit)  – Shpallje nr.35/2014  – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 28.11.2014 , e premte, (deri në ora 10)


Derivate për veturat zyrtare të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – Shpallje nr.31/2014  – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave (Hapje publike e ofertave) – 10.11.2014 , e hënë (deri në ora 10)


Hulumtimi i arsimimit mediatik te popullata e rritur dhe te fëmijët, 2 (dy) hulumtime – Shpallje nr.34/2014 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 24.10.2014 , e premte (deri në ora 10)


Procedurë e furrnizimit publik – Antivirus për nevojat e Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – Shpallje nr.30/2014  – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 21.10.2014 , e martë (deri në ora 10)


Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave për marrje të shërbimit – Ndërtimi i projektit bazë për rregullimin e brendshëm dhe pajisjen e hapsirës në objektin zyrtar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele „Pallati Panko Brashnarov“ – Shpallje nr.33/2014 – Detajet dhe dokumentacioni

Data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave (HAPJE PUBLIKE) – 15.10.2014 , e mërkurë (deri në ora 11)


Procedurë e furrnizimit publik për internet lidhje me hostimin e ueb faqes së Agjencisë, Shpallje nr.32/2014  – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 03.10.2014 , e premte (deri në ora 11)


Mirëmbajtje dhe servisim на 2 (dy) veturave zyrtare Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – Nisan Kashkai dhe Pezho 308- Shpallje nr.29/2014 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 10.09.2014  deri të mërkurën (ora 12)


Hulumtimi i cështjeve gjinore në programet e radiodifuzerëve, Shpallje nr.28/2014  – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 25.08.2014 , e hënë (deri në ora 11)


Shërbim për telefoni fikse, Shpallje nr.27/2014  – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave (Hapje publike e ofertave) – 22.08.2014 , e premte (deri në ora 11)


Shërbime botimi (me fotokopjim), Shpallje nr.26/2014  – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 05.08.2014 , e martë (deri në ora 12)


Monitorimi 24-orësh me patrullë mobile interveneuese 24-orëshe të selisë së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (me servisimin ose ndërrimin e pjesëve rezerve), Shpallje nr.25/2014.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave – 01.08.2014 , e premte (deri në ora 12)


Mirëmbajtje dhe servisim e klimatizuesve, Shpallje nr.22/2014

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave – 25.06.2014  E mërkurë (deri në ora 12)


Mirëmbajtje e sistemit për audio-video incizim, Shpallje nr.23/2014

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave – 25.06.2014  E mërkurë (deri në ora 14)


Monitorimi 24-orësh me patrullë mobile interveneuese 24-orëshe të selisë së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (me servisimin ose ndërrimin e pjesëve rezerve), Shpallje nr.24/2014

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave – 26.06.2014  E enjte (deri në ora 14)


Huazimi i 2 (dy) aparateve për pije të nxehta dhe të ftohta (kafemat),me blerje të materialit harxhues Shpallje nr.19/2014

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave – 06.05.2014  E martë (deri në ora 12)


Mjete për pije dhe kuzhinë, Shpallje nr.20/2014Afati i fundit për dorëzimin e ofertave – 06.05.2014  E martë (deri në ora 14)

Shërbim nga byroja e përkthimeve, Shpallje nr.21/2014.Afati i fundit për dorëzimin e ofertave – 06.05.2014  E martë (deri në ora 15)

Mirëmbajtje dhe servisim të aparateve të fotokopjimit, faksit dhe printerëve për nevojat e Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 31.01.2014.


Printerë, për nevojat e Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 31.01.2014.


Larjen veturave zyrtare на Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – sipas specifkimit.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 30.01.2014.


Bileta aeroplani.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 16.01.2014.


Punësime të përkohshme.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 14.01.2014.


Tonerë për printer dhe aparatet e kopjimit.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 10.01.2014.


Mirëmbajtje të higjienës

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 10.01.2014.


Mirëmbajtje ueb faqes së Këshillt të radiodifuzionit të RM-së.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 10.01.2014.


Shërbime financiare-të sigurimit.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 09.01.2014.


Hulumtimin e mendimit të publikut.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 09.01.2014.


Shërbime të revizionit.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 09.01.2014.


Mirëmbajtje dhe servisim të aparateve të kopjimit, faksit dhe printerëve.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 08.01.2014.


Mirëmbajtje dhe servisimi i rrjetit ekzistues të kompjuterëve dhe rrjetit aktiv ekzistues.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 08.01.2014.


Material harxhues të informatikës.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 08.01.2014.


Larja e veturave zyrtare të Këshillit të Radiodifuzionit të RM-së.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 08.01.2014.


Аngazhimi i një kompanie për shërbime të rregullimit të ujit dhe rrymës elektrike.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës – 08.01.2014.Accessibility

Accessibility