1

Referendumi 2018

Udhëzues për prezantim mediatik gjatë referendumit

Kontrolli i cmimeve të arritura për propagandë të paguar publike

Kontrolli i propagandës publike për referendumin 2018

Kontrolli i procedurave të inicuara për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve sipas Udhëzuesit për prezantim mediatik gjatë referendumit 2018, e në lidhje me Kodin zgjedhor

Raporte nga monitorimi i përfaqësimit mediatik gjatë kohës referendumit

Njoftim për shtyp