Seanca nr. 10 – 16.03.2021

Agjenvia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 10-të do ta mbaje me datë 16.03.2021 me fillim në ora 14:15

RENDI I DITËS

1.Miratim i Propozim – procesverbalit nga seanca e 1-rë publike e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 10.03.2022

2.Miratim i Propozim – procesverbali nga seanca e 9-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 10.03.2022

3.Propozim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për marrjen e lejes për transmetim në radio ndaj Shoqërisë tregtare të transmetuesit RADIO LA KOSTA SHPKPV Vinicë nr.08-93 nga 05.012015

4. Të ndryshme .Accessibility

Accessibility