Seanca nr. 10 me datë 18.09.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 10 do ta mbaje me datë 18.09.2014 ( e enjte) me fillim prej ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 10 do ta mbaje me datë 18.09.2014 ( e enjte) me fillim prej ora 14:00…

Rendi i ditës

Miratim i Procesverbalit nga seanca nr. 9 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

2. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e procedurës për furnizim publik për shërbimin – Knektimi i internetit me hostim të ueb faqes së Agjencisë për shlërbime mediatike audio dhe aduivozuele, me porozim vendim.

3. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e procedurës për furnizime publike- Derivatë për veturat zyrtare për nevojat e Agjencisë, me propozim vendim.

4. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e procedurës për furnizim publik – Anti virus për nevojat e Agjencisë, me propozim vendim.

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility