Seanca nr. 11 me datë 24.09.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 11 to ta mbaje me datë 24.09.2014 (e mërkurë), me fillim prej ora 9:30.

Rendi i ditës

1 Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 10 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 18.09.2014.

2. Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e procedurës për furnizim publik: ërpunimi i projektit themelor për ndërtim të brendshëm dhe pajisjen e hapësirës në objektin e Agjencisë – “OALATA PANKO BRASHNAROV”.Accessibility

Accessibility