Seanca nr. 13 me datë 14.10.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 13 do ta mbaje me datë 14.10.2014…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 13 do ta mbaje me datë 14.10.2014

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 12 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 07.10.2014.

2. Propozim për sjelljen e Propozim-Rregullores për dorëzimin e dokumentacioneve shoqëruese ndaj letrave të drejtuara në Arkivin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

3. Propozim për sjelljen e Draft-Rregullores për formën dhe përmbajtjen e paraqitjeve për evidentimin në regjistrin e operatorëve të cilët transmetojnë pako programore dhe të lejes për regjistrimin e pakove programore/serviseve.

4. Propozim për sjelljen e Draft-Rregullores për formën dhe përmbajtjen e informimit për ndryshim të strukturës pronësore.

5. Propozim për sjelljen e Draft-Udhëzuesit për mënyrën e klasifikimit të llojeve audiovizuele dhe audioprograme.

6. Propozim për sjelljen e Draft-Rregullores për format e serviseve programore të radiodifuzerëve.

7. Propozim për sjelljen e Draft-Rregullores për obligimet e transmetimit muzikë burimore e dhënë në program, muzikë, program dokumentar dhe artistik.

8. Propozim për sjelljen e Draft-Rregullores për mbrojtjen e personave të mitur.

9. Propozim për dhënien e miratimit për sjelljen e Vendimit për depozitimin e mjeteve në denarë të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me propozim vendim.

10. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility