Seanca nr. 15 – 28.05.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr 15-të e mbajti me datë 28.05.2021 me fillim në ora 10:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i procesvrbalit nga seanca e 14-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediaike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 21.05.2021.
  2. Propozim-vendim për ribalancin e planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021.
  3. Propozim për dhënien e miratimit për ndryshimin e planit pre prokurime publike në vitin 2021 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nr.05-4773/1 me datë 30.12.2020.
  4. Propozim për shqiptimin e masës për VIVA NET nga Berova për shkeljen e nenit 141 nga LSHMAAV.
  5. Propozim për shqiptimin e masës për TOTAL TV nga Shkupi për shkeljen e nenit 141 nga LSHMAAV.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility