Seanca nr. 15 me datë 28.10.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 15-të do ta mbaje me datë 28.10.2014 (e martë) me fillim prej ora 13:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 15-të do ta mbaje me datë 28.10.2014 (e martë) me fillim prej ora 13:00.

Rendi i ditës

1 Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 14 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 17.10.2014.

2 Propozim për sjelljen e Draft-Udhëzimit për mënyrën e matjes së shikueshmërisë të programeve, ose serviseve programore të radiodifuzerëve që transmetojnë programe televizive në Republikën e Maqedonisë.

3 Propozim për sjelljen e Draft- Rregulllores për mënyrën e realizimit të mbikëqyrjes me video të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

4. Propozim për sjelljen e Draft-Rregullores për nivelin e tonit për përmbajtje audiovizuele.

5. Propozim për sjelljen e Draft-Rregullores për kushtet, mënyrën dhe procedurën për ruajtjen dhe fshirjen e incizimeve të programeve të radios dhe televizive.

6. Propozim për sjelljen e Draft-Rregullores për kushtet, mënyrën dhe procedurën për dhënien e kopjes nga incizimet e informacioneve të publikuara në kuadër të servisit programor të radiofiuzerëve në nivel të shtetit, rajonal dhe lokal në Republikën e Maqedonisë.

7. Propozim për sjelljen e Draft-Rregullores për sigurim dhe shëndet gjatë punës.

8. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility