Seanca nr. 17 me datë 05.11.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 17 do ta mbaje me date 05.11.2014 (e mërkurë) me fillim prej ora 31.10.2014…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 17 do ta mbaje me date 05.11.2014 (e mërkurë) me fillim prej ora 31.10.2014

Rendi i ditës

1 Miratim I procesverbalit na seanca nr. 16 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me date 31.10.2014.

2 Draft – Udhëzim për dispozitat e pasimit të prodhimeve

3 Draft – Rregullore për programe me pjesëmarrje me shpërblime dhe për shfrytëzimin e shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar

4 Draft – Rregullore për procedurat e punës financiare dhe kontabilitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele 

5 Propozim për sjelljen e vendimit për nënshkrimin e konkursit public anonim për zgjedhje e vendimit ideor për shenjën (logon) e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me propozim konkurs public.

6 Të ndryshmeAccessibility

Accessibility