Seanca nr.18 – 01.06.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 18-të e mbajti me datë 01.06.2023 me fillim prej ora 09:05

RENDI I DITËS

  1. Miratim i propozim-procesverbalit nga seanca e 17-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më datë 29.05.2023.
  2. Propozim-Vendim për heqjen e lejes për transmetim në radio të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive JON-RADIO SHPK Strugë.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility