Seanca nr. 18 – 16.06.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 18-të e mbajti me datë 16.06.2021 me fillim prej ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Mirartim i procesverbalit nga seanca e 17-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 09.06.2021.
  2. Propozim për shqiptimin e masës për TV Nova nga Gjevgjelia për shkeljen e nenit 41 nga LSHMAAV
  3. Propozim për nisjen e procedurës për kundërvajtje kundër operatorit VIVA NET nga Berova për shkeljen e nenit 141 nga LSHMAAV.
  4. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore për TV Star nga Shtipi.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e procedurës për prokurim publik – mall: Materiale për zyra.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility