Seanca nr. 19 me datë 21.11.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 19-të do ta mbaje me datë 21.11.2014 (e premte) me fillim prej ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 19-të do ta mbaje me datë 21.11.2014 (e premte) me fillim prej ora 12:00

Rendi i ditës

1. Propozim –Rregullore për kushtet minimale, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për transmetimin e radio ose televizionit.

2. Propozim-Rregullore për përmbajtjen dhe formen e paraqitjes për evidentimin në regjistrin e operatorëve të cilët transmetojnë pako programore dhe për vërtetimin e regjistrimit të serviseve. programore.

3. Propozim – Rregullore për format e serviseve programore të radiodifuzerëve.

4. Propozim – Rreguulore për mbrojtjen e personave të mitur.

5. Propozim –Rregullore për zonën e transmetimit të seviseve programore të radios dhe televizionit.

6. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility