Seanca nr. 2 – 28.01.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 2-të e mbajti me datë 28.01.2021 me fillim prej ora 14:00.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i proces-veerbalit nga vazhdimi i pjesës së parë të seancës së 47-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 12.01.2021.
 2. Miratim i proces-verbalit nga seanca nr.1 e Këshillit të Agjencisë për shërbmie mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 12.01.2021.
 3. Shqyrtimi i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 01 tetor deri më 31 dhjetor 2020.
 4. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të RA Sveti Nikole.
 5. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e një procedure për prokurim publik: Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e shikueshmërisë e përgjithshme të stacioneve televizive.
 6. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e një procedure për prokurim publik– mall: Softuer për mbrojtjen e kopjuterve personal.
 7. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e një procedure për prokurim publik – shërbim: Shërbime të auditimit.
 8. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e një procedure për prokurim publik – shërbim: Bileta avioni.
 9. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e një procedure për prokurim publik – shërbim: Shërbime financiara të sigurimit.
 10. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e një procedure për prokurim publik: shërbime nga agjencia private për punësim.
 11. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility