Seanca nr. 21 me datë 04.04.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 21 do ta mbaje me datë 04.04.2014 (e premte) me fillim prej ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 21 do ta mbaje me datë 04.04.2014 (e premte) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca e 19-të e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 31.03.2014.

2. Miratim i procesverbalit nga seanca e 20-të e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 01.04.2014.

3. Draft raport nga monitorimi administrativ.

4. Draft procesverbal nga monitorimi profesional.

5. Informacion në lidhje me ankesat dhe kërkesat, nga Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë (LSDM) të dërguara deri tek Agjencia me datë 31.03.2014 dhe me datë 01.04.2014 dhe ankesat nga Iljaz Halimi, kandidat në zgjedhjet presidenciale në zgjedhjet 2014 dërguar me datë 02.04.2014, lidhur me monitorimin e procesit zgjedhor në vitin 2014.

6 Raport përfundimtar për realizimin e auditimit në bazë të procesit për zbatimin e procedurës për kundërvajtje (nga nisma e procedurave deri tek marrja e gjykimit përfundimtar/vendim), dërguar deri tekaudiotori i brendshëm i ASHMA-së.

7. Kërkesë nr. 11-206 me datë 01.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 30 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetn e Prilepit.

8. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility