Seanca nr. 22 me datë 07.04.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 22 do ta mbaje me datë 07.04.2014 (e hënë) me fillim prej ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 22 do ta mbaje me datë 07.04.2014 (e hënë) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 21 e Agejncisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 04.04.2014.

2. Informacion në lidhje me procedurën e mëparshme për kundërvajtje të kushteve për hapjen e falimentimit të Shoqërisë tregtare radiodifuzive “ Perspektiva TV” Shkup.

3. Informacion në lidhje me pjesëmarrje në Konferencë “ Republika e Krocisë 5 vite në NATO”, e përgatitur nga Doc. Dr. Milaim Fetai, zëvendëskryetari.

4. Propozim vendim për depozitimin e mjeteve të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

5. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility