Seanca nr. 23 me datë 11.04.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 23 do ta mbaje me datë 11.04.2014 (e premte) me fillim prej orës 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 23 do ta mbaje me datë 11.04.2014 (e premte) me fillim prej orës 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr 22 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 07.04.2014.

2. Informacion nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e Republikës së Maqedonisë në drejtim të përgatitjes së kontributit të Republikës së Maqedonisë ndaj raportit vjetor të Komisionit Evropian për realizimin e përparimit (shtator 2013 – prill 2014).

3. Raport nga monitorimi i serviseve programore:

-SHTR TV ALFA Shkup, transmetuar me datë 5 dhe 6 prill. (shkelje të Nenit 76- paragrafi 4 nga Kodi zgjedhor).

-SHTR TV Alfa Shkup, transmetuar me datë 7 prill 2014 (shkelje të Nenit 75-gj paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor)

-SHTR TV Alsat – M Shkup, transmetuar me datë 5,6 dhe 7 prill 2014

4. Informacion në lidhje me veprimit pas konkludimit nr. 02-5050/5 me datë 27.12.2013 në lidhje me vendimet e sjellura për Gordana Majanova dhe Vladimir Krstevski.

5. Propozim vendim për miratimin e mjeteve financiare për trajnime për të marrë vërtetim për furnizime publike të personave të emëruar për furnizimet publike të ASHMA-së.

6. Informacion në lidhje me Kërkesën e dhënies së pakos përmbledhëse analoge për të gjithë filialet të BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup me propozim vendim.

7. Kërkesë nr. 11-207 me datë 03.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 1 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KAPL Kërçovë filialalja Strugë.

8. Kërkesë nr. 11-207 me datë 03.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 1 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABELL KAPL Kërçovë filialja Dibër.

9. Kërkesë nr. 11-207 me datë 03.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 1 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABELL KAPL Kërçovë filialja Zhelinë.

10. Kërkesë nr. 11-207 me datë 03.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 1 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABELL KAPL Kërçovë filialja Tearcë.

11. Kërkesë nr. 11-208 me datë 03.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 10 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV-NET Manastir.

12. Kërkesë nr. 11-208 me datë 03.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 05 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV-NET Manastir.

13. Kërkesë nr. 11-209 me datë 04.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 5 të SHTR – operator i rrjetit kabllor KOMBO 2003 Kumanovë.

14. Kërkesë nr 11-210 me datë 07.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 59 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup.

15. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility