Seanca nr. 28 me datë 07.05.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 28 do ta mbaje me datë 07.05.2014 me fillim prej ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 28 do ta mbaje me datë 07.05.2014 me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 27 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audivizuele e mbajtur me datë 29.04.2014.

2. Informacion në lidhje me realizimin e projektit “Thuaju JO armëve“ të Shoqërisë për produksion filmi, art dhe botues SHORTKAT eksport – import Shkup.

3. Informacion në lidhje me ankesat e dorëzuara nga partija politike VMRO – partia Popullore, nr. 03.113 me date 25.04.2014.

4. Kërkesë nr. 11-222 me date 23.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 5 të SHTR – operator I rrjetit kabllor ALTRA SAT 200 Ohër.

5. Kërkesë nr. 11-225 me date 30.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 4 të SHTR – operator I rrjetit kabllor TOTAL TV Shkup.

6. Kërkesë nr. 11 – 231 me datë 02.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 4 të SHTR – operator I rrjetit kabllor SKREMBEL Novo Sellë.

7. Kërkesë nr. 11 – 231 me datë 02.05.2014, për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 4 të SHTR – operator I rrjetit kabllor SKREMBEL Novo Sellë.

8. Kërkesë nr. 11-233 me date 02.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3 të Shoqërisë për fitim, prodhimtari dhe shërbime FIBERNETVORKS Shkup.

9. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility