Seanca nr. 29 me datë 09.05.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr 29-të do ta mbaje me datë 09.05.2014 me fillim prej ora 13:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr 29-të do ta mbaje me datë 09.05.2014 me fillim prej ora 13:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 28 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 07.05.2014

2. Raport nga realizimi i mbikëqyrjes administrative të plotësimit të obligimit nga neni 13 paragrafi 3 nga Ligji për media.

3. Raport nga monitorimi i mbulimit medial të zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 2014 për radiodifuzerite në nivel të shtetit.

4. Informacion në lidhje me Draft paramarëveshjen për transmetimin/ritransmetimin e TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik.

5. Propozim përgjigje për letrën e SHTR TV SHUTEL Shkup, nr. 03-2452/7 me datë 06.05.2014.

6. Informacion pas kërkesës së SHTR ALFA TV Shkup për errësimin e transmetimit e radiodifuzerit të huaj TV OBN gjatë kohës së transmetimit të TV serialit “Vajza me emrin Feriha”.

7. Propozim vendim për miratimin e mjeteve për furnizime për blerjen e dhuratave, për vizitën zyrtare nga Këshilli i lartë i radio dhe televizionit të Republikës së turqisë (RTUK)

8. Propozim vendim për depozitimin e e mjeteve të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

9. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility