Seanca nr. 3 me datë 17.07.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 3 do t mbaje me datë 17.07.2014 (e enjte) me fillim prej ora 16:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 3 do t mbaje me datë 17.07.2014 (e enjte) me fillim prej ora 16:00.

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 2 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 14.07.2014.

2. Propozim për dhënien e autorizimiin për arritjen e marrëveshjes për blerje hapësinore për nevojat e Agjencisë.

3. Propozim për sjelljen e vendimit për Ribalancin e planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2014.

4. Propozim për sjelljen e Rregullorës për organizim të brendshëm dhe sistematizimi i punëtorëve dhe detyrave në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me Shtojcë nr. 1 Përshkrim i vendeve të punës, punëve dhe detyrave në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele Shtojcë nr. 2 Pamje tabelare e vendeve të punës në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility