Seanca nr. 30 me datë 14.05.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 30 do ta mbaje me datë 14.05.2014  (e mërkurë), me fillim prej ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 30 do ta mbaje me datë 14.05.2014  (e mërkurë), me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 29-të e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 09.05.2014.

2. Propozim protokoll për bashkëpunim në mes të Këshillit të lartë për radio dhe televizion i Republikës së Turqisë (RTUK) dhe Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

3. Informacion në lidhje me realizimin e kontrollit në bazë të punës së operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik: G-KTV Strugë, Pela Digjital Strugë, ALTRA SAT 2000 Ohër dhe INFEL KTV Ohër më datë 06.05.2014.

4. Kërkesë nr. 11-232 me datë 02.05.2014, për regjistrimin e pakos së sërvisit programor ne. 2 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filialja Strugë.

5. Kërkesë nr. 11- 232 me datë 02.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filialja Dibër.

6. Kërkesë nr. 11- 232 me datë 02.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filialja Zhelinë.

7. Kërkesë nr. 11- 232 me datë 02.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filialja Tearcë.

8. Kërkesë nr. 11-234 me datë 07.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Kabel – Net Strumicë.

9. Kërkesë nr. 11-234 me datë 07.05.2014, për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 1 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Kabel – Net Strumicë.

10. Kërkesë nr. 11-235 me datë 09.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 9 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti, telekomunikacion dhe shërbime RI-GO KABEL SAT fsh. Mirkovsci Shkup.

11. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility