Seanca Nr.31 – 19.08.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 31-të më 19 gusht 2020 me fillim nga ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të javës së 30-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 30 korrik 2020.
  2. Propozim-vendim për dhënien e licencës për transmetim televiziv nëpërmjet JEKM që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar në nivel qarku.
  3. Propozim-konkluzion për rishpalljen e konkursit të rregullt për dhënien e licencës për institucion transmetues jofitimprurës për transmetim radiofonik në nivel lokal, në zonën e komunës së Tetovës.
  4. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit të barabartë për dhënien e licencës për institucion transmetues jofitimprurës për transmetim radiofonik në nivel lokal, në rajonin e Komunës së Tetovës.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës së prokurimit publik: Mbajtja e Ditëve të Alfabetizimit Mediatik 2020.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility