Seanca nr.31 – 29.09.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 31-të e mbajti me datë 26.11.2023 me fillim prej ora 12:15

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 30-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 22.9.2023.
  2. Propozim për inicimin e procedurës për marrjen e lejes për transmetim televiziv të SHTR Televizioni КОBRA SHPK Radovish.
  3. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik për subjektin e mëposhtëm të furnizimit publik – shërbim:  Transmetim i të dhënave nga lokacione të largëta.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility