Seanca nr. 31 me datë 21.05.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 31 do ta mbaje me datë 21.05.2014 (e mërkurë), me fillim prej ora 10:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 31 do ta mbaje me datë 21.05.2014 (e mërkurë), me fillim prej ora 10:00.

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 30 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 14.05.2014.

2. Raport nga monitorimi kontrollues i servisit programor Shoqëria tregtare radiodifuzive ROD METROPOLIS RADIO Shkup, transmetuar me datë 7 maj 2014.

3. Raport nga monitormi kontrollues i servisit programor të Ndërmarrja publilike radiodifuzive RADIO TELEVIZIONI MAQEDONAS –Shkup, Televizioni Maqedonas- Servisi i parë programor i Televizionit maqedonas (TVM1), transmetuar me datë prej 5 deri më 11 maj 2014.

4. Raport nga monitormi kontrollues i servisit programor të Ndërmarrja publilike radiodifuzive RADIO TELEVIZIONI MAQEDONAS –Shkup, Televizioni Maqedonas- Servisi i dytë programor i Televizionit maqedonas (TVM2), transmetuar me datë prej 5 deri më 11 maj 2014.

5. Raport nga monitorimi kontrollues i servisit programor të SHTR KANAL 5 Shkup, transmetuar në periudhë prej 5 deri më 11 maj 2014.

6. Raport nga monitorimi kontrollues i servisit programor SHTR Televizioni SITEL Shkup, transmetuar në periudhë prej 5 deri më 11 maj 2014.

7. Raport nga monitorimi kontrollues i servisit programor SHTR ALSAT – M Shkup, transmetuar në periudhë prej 5 deri më 11 maj 2014.

8. Raport nga monitorimi kontrollues i servisit programor SHTR TELEVIZIONI MAKPETROL Shkup, transmetuar në periudhë prej 5 deri më 11 maj 2014.

9. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR TV ALFA Shkup, transmetuar në periudhë prej 5 deri më 11 maj 2014.

10. Propozim përgjigje ndaj përparësimit të SHTR TELEVIZIONI MAKPETROL Shkup, nr. 03 – 2699/5 prej 16.05.2014.

11. Raport për plotësimin e obligimit për transmetimin e veprave audiovizuele në vitin 2013.

12. Informacion në lidhje me monitorimin e ndaj punës së operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik GALAVIZION 5 KOMPANI eksport – import dhe IGMAS – NET Manastir më daë 14.05.2014.

13. Informacion në lidhje me monitorimin e ndaj punës së operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik të BTV-NET eksport – import Manastir (pako analoge dhe digjitale) me datë 14.05.2014.

14. Informacion në lidhje me inicimin e procedurave për kundërvajtje / procedura për marrëveshje gjatë kohës së zgjedhjeve Presidenciale dhe atyre të parakohshme parlamentare në vitin 2014 në Republikën e Maqedonisë.

15. Informacion në lidhje me hapjen dhe mbylljen e falimentimit të Shoqërisë tregtare radiodifuzive RADIO ROSA Dolnen.

16. Informacion në lidhje me ofertën dërguar prej PERPETUMOBILE SEKJURIT – Shkup, nr. 02-2789/1 me datë 14.05.2014, me propozim vendim.

17. Informacion për veprimin ndaj konkluzionit nr. 02-5050/5 me datë 27.12.2014 dhe konkluza nr. 02-2216/9 me datë 11.04.2014, në lidhje me diplomën e dërzuar nga Vladimir Krstevski.

18. Kërkesë nr. 11-246 me datë 20.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 4 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Kabel- Net Strumicë.

19. Kërkesë nr. 11-246 me datë 20.05.2014, për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 2 të të SHTR operator i rrjetit kabllor Kabel – Net Strumicë.

20. Kërkesë nr. 11-243 me datë 16.05.2014, për regjistrimin e pakos digjitale servisi programor nr. 64 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytet Shkup, Tetovë, Kumanovë Veles, Shtip dhe Prilep.

21. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility