Seanca nr. 32 me datë 28.05.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 32 do ta mbaje me datë 28.05.2014 (e mërkurë), me fillim prej ora 11…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 32 do ta mbaje me datë 28.05.2014 (e mërkurë), me fillim prej ora 11.

 

Rendi i ditës

 

1. Kërkesë nr. 11-248 me datë 21.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 60 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup.

2. Kërkesë nr. 11-249 me datë 21.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3 të SHTR – operator i rrjetit kabllor SANET KABLE SAT Vinicë filialja Kratovë.

3. Kërkesë nr. 11-250 me datë 21.05.2014, për regjistrimn e pakos së servisit programor nr. 2 të SHTR – operator i rrjetit kabllor VINSAT KABLE Vinicë.

4. Kërkesë nr. 11-255 me datë 23.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 25 të SHTR – operator i rrjetit kabllor KANAL 16 Resen

5. Kërkesë nr. 11-255 me datë 23.05.2014, për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 22 të SHTR – operator i rrjetit kabllor KANAL 16 Resen.Accessibility

Accessibility